Projekty

Centrum nanotechnologií řeší od roku 2017 projekty OP VVV zaměřené také na podporu a rozvoj bakalářského, navazujícího i doktorského studijného programu Nanotechnologie.

Dva ze čtyřech řešených projektů umožňující doplnění infrastruktury vybavení laboratoří:

V rámci těchto projektů budou do roku 2020 zakoupeny vysoce sofistikované přístrojové vybavení, mezi které patří STEM, STA, CVD, UV-VIS.

 

V rámci celouniverzitního projektu Technika pro budoucnost (registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338) CNT řeší části zaměřené na přípravu studijních materiálů v elektronické formě, aktualizaci studijního plánu navazujícího magisterského studijního programu tak, aby nabízel studentům širší možnosti zaměření svého studia včetně studia na zahraničních univerzitách a tak získání tzv. diplomu pod dvojím vedením (double degree). CNT bude také pořádat mezinárodní Letní školu, více na https://www.vsb.cz/retro/univerzita/projekty/op-vvv/technika-pro-budoucnost/

 

Projekt Nanotechnologie - vědecká výchova doktorandů pod dvojím mezinárodním vedením, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002708 je zaměřen na získání akreditace doktorského studijního programu pod dvojím vedením, tzv. double degree, více na: http://cpi.vsb.cz/?cpppages=nanotechnologie-vedecka-vychova-doktorandu-pod-dvojim-mezinarodnim-vedenim.

 

 

 

 

.