Akreditovaná Chemická Laboratoř

Laboratoře Centra nanotechnologií mají zaveden systém managementu kvality od roku 1997, v současné době jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. V rámci akreditovaných zkušebních metod úzce spolupracují s laboratoří Institutu environmentálních technologií (IET) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, čímž byla rozšířena původní nabídka analýz o analýzy vybraných organických látek v emisích, imisích a pracovním ovzduší, viz odkaz na Osvědčení.

Detailní seznam akreditovaných metod naleznete zde (odkaz na seznam)

 

Laboratoře mají zaveden flexibilní rozsah akreditace, který umožňuje rozvoj poskytovaných služeb v rozsahu akreditovaných metod, avšak flexibilita je nabízena zákazníkům i v oblasti neakreditovaných metod dle požadavků zákazníka, neboť laboratoře nabízí i neakreditované služby jak v  oblasti chemických analýz tak  v oblasti fázové a strukturní analýzy. Těmto službám se pracovníci věnují se stejným úsilím, jako v případě metod akreditovaných. Odkaz na seznam neakreditovaných metod.