Strukturní a fázová analýza

Analýza fázového složení

Rentgenový práškový difraktometr INEL

 • širokoúhlý pozičně citlivý detektor CPS 120 MB/11,

 • generátor (40 kV, 55 mA),

 • horizontální víceúčelový goniometr MPG (transmisní i reflexní uspořádání) s monochromatizací primárního svazku (záření CuK(alfa1)),

 • rotační držák pro práškové vzorky a rotační držák pro vzorky v kapiláře,

 • statický držák preparátů,

 • identifikace krystalických fází ve směsích, charakterizace modifikovaných silikátů organickými látkami.

 

THERMO SCIENTIFIC SURFER

 • analýza velikosti specifického povrchu,

 • analýza distribuce velikosti pórů částic,

 • fyzisorpce a chemisorpce.

 

 Rentgenový práškový difraktometr BRUKER D8 ADVANCE

 • generátor Krystalloflex K780 (50kV, 60mA),

 • lampa CoK(alfa),

 • detektory - scintilační a pozičně citlivý (VANTEC),

 • možnost měření v módu "Grazing incidence" - studium fázového složení povrchových vrstev,

 • vysokoteplotní komora (mri basic - ohřev do 1600°C),

 • databáze PDF-2 Release 2004.

Rentgenový práškový difraktometr Rigaku Ultima IV

 • kromě základní fázové analýzy pro měření pnutí, textury, reflektvity, tenkých filmů, mikro bodů, v režimu SAXS (maloúhlové metody),

 • CBO/CBO-f optikou,

 • Bragg-Bretano fokusace,

 • metoda paralelního svazku,

 • D/teX – Ultra high speed detektor,

 • transmisní metoda s využitím kapiláry,

 • teplotní komora,

 • x, y, z, polohování CCD kamerou,

 • Cu zdroj zářen,

 • Software PDXL Crystallinity software, Lattice stress,  PDXL Lattice parameter refinement , PDXL Stress , PDXL quantity, SAXS Software: NANO-solve Particle and Pore size analysis, Long-period structure Analysis Software.