Příprava Vzorku

Suché mletí tryskovým vertikálním mlýnem STURTEVANT

 • kruhová mlecí komora o velikosti 2´´,
 • příkon 3,73 kW,
 • mlecí kapacita 0,23 - 0,91 kg/hod,
 • mlecí rozsah pod 1 mikrometr,
 • hmotnost přístroje 21,8 kg,
 • energie mletí - stlačený vzduch přiváděn kompresorem (ORLÍK):
 • spotřeba vzduchu 0,0094 m3s-1/ 7,5 kW,
 • příkon 5 kW,
 • materiál podáván do mlecího zařízení třepačkou s možností volby rychlosti podávání,
 • velikost získaných částic je ovlivňována regulováním mlecího a podávacího tlaku vzduchu.

Tlakové filtrační zařízení a tlakový systém pro přípravu výluhů z materiálů

 • zařízení umožňuje zachytit kapalnou fázi s obsahem těkavých složek, připravovat vodné i kyselinové extrakty ze vzorků za atmosférického i zvýšeného tlaku.

Mikrovlnné mineralizační zařízení s rozptýleným zářením

 • mineralizační zařízení fy. PERKIN-ELMER slouží k mineralizaci vzorků v otevřeném i vysokotlakém režimu do max. tlaku 100 atm. Mineralizace může probíhat až do 250 o C v teflonových rozkladných nádobkách.

Plynová tavička FLUXANA

 • příprava boritanových perel pro XRF.

Cellometer Auto T4 (Nexcelom Bioscience LLC., USA) a optický mikroskop Olympus CX31 (Olympus)

 • budova CPIT, místnost RB112
 • Tyto přístroje jsou využívány k počítání buněk při testech akvatické toxicity dle české technické normy ČSN EN ISO 8692 na zelených řasách Desmodesmus subspicatusChlorella vulgaris a Raphidocelis subcapitata.

Růstová komora APT.line ™ KBW (E5.1) s nastavitelnými osvětlovacími kazetami a mikroprocesorem RD3 (Binder GmbH)

 • budova CPIT, místnost RB114
 • Pro kultivaci kultur používaných zelených a hnědých řas je používána růstová komora s nastavitelnou inkubační teplotou a režimem osvitu (celodenní, či střídání osvitu den/noc).

Laminární box Steril Bio Ban Compact (Schoeller)

 • budova CPIT, místnost RB117
 • Pro přeočkování kultur je používán tento bezpečnostní box třídy 2 (biohazard) s automatickým mikroprocesorovým řídicím systémem. Laminární box umožňuje odsávání vzduchu a osvětlení baktericidní UV lampou.