Přístrojové vybavení a software

Klíčové přístrojové vybavení Centra nanotechnologií vychází ze základního materiálově-chemického zaměření výzkumu a výuky pracoviště. Majoritní zastoupení přístrojů je z oblasti chemické a strukturní analýzy, a dále zahrnuje specifická zařízení pro testování materiálových parametrů, jako jsou povrchové vlastnosti, termické a frikční parametry. Vybavení centra zahrnuje rovněž přístroje pro technologie nanomateriálů a jejich úpravu. Přístrojové vybavení Centra nanotechnologií slouží jak k výzkumu a výuce tak je i využíváno při spolupráci s komerční sférou.

Příprava vzorků
Mikroskopie
Chemická analýza
Testování frikčních materiálů
Strukturní a fázová analýza
Molekulární modelování
Příprava vzorků
Mikroskopie
Chemická analýza
Testování frikčních materiálů
Strukturní a fázová analýza
Molekulární modelování