Oddělení zkoušení materiálů

Zaměstnanci:

doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc. - vedoucí oddělení

Marie Heliová
Ing. Světlana Kozubová - příjem vzorků
Ing. Barbora Thomasová, Ph.D.

Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.

 

Výzkumné zaměření:

Studium frikčních materiálů

 • Studium mechanizmu frikčních procesů.
 • Vývoj a optimalizace metod chemické, strukturní a fázové analýzy frikčních kompozitů a otěrového materiálu z frikčního procesu.
 • Vývoj metod testování mechanických vlastností frikčních kompozitů.
 • Studium reakcí frikčních kompozitů s vodou a roztoky solí a jejich účinků na frikční vlastnosti.
 • Technologie přípravy frikčních kompozitů a optimalizace jejich složení.
 • Analýza otěrového materiálu.
 • Nanočástice otěrového materiálu a jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Vrstevné silikáty přírodní a syntetické

 • Vývoj a optimalizace metody XRF pro elementární analýzu silikátových materiálů původních i modifikovaných.
 • Vývoj a optimalizace metody řádkovací elektronové mikroskopie a rentgenové mikroanalýzy pro charakterizaci silikátových materiálů původních i modifikovaných.

V rámci analytického servisu Oddělení zkoušení materiálů zajišťuje:

 • kvalitativní a kvantitativní analýzu pevných i kapalných vzorků metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie (zeminy, geologické materiály, uhlí, popely, popílky, strusky, dehty, odpadní oleje a ostatní pevné i kapalné odpady),
 • studium povrchu vzorků a mikroanalýzu na povrchu materiálů a analýzu distribuce prvků na povrchu materiálů metodou elektronové mikroskopie a mikroanalýzy,
 • testování mechanických vlastností frikčních materiálů používaných v brzdových systémech automobilů za různých vnějších podmínek,
 • stanovení celkového a organického uhlíku ve vodách, vodných výluzích a v pevných vzorcích.