Oddělení bionanotechnologií

Zaměstnanci:

 

doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.vedoucí oddělení

Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.

Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.

 

Ing. Veronika Holišová - interní doktorand

Ing. Zuzana Konvičková - interní doktorand

Ing. L'ubomíra Kuzníková - interní doktorand

Ing. Mgr. Hana Rajhelová - interní doktorand

Výzkumné projekty oddělení bionanotechnologií jsou zaměřeny na tři oblasti:

1) Bioredukce nanočástic 
- Pro přípravu nanočástic kovů, slitin, oxidů a jiných sloučenin kovů budou využity různé druhy biomasy; pozornost bude zaměřena na sinice, bakterie a mikroskopické houby, aj. 
- Pro bioredukci nanočástic lze využít také vyšší organismy, např. části zelených rostlin. 
- Biosyntetizované nanomateriály budou testovány a modifikovány s ohledem na jejich další aplikace např. v nanomedicíně (ve spolupráci s FNO a Ústavem systémové biologie a ekologie AV ČR). 

2) Interakce nanomateriálů s živými organismy 
- Hodnocení interakcí nanomateriálů/nanočástic s živými organismy na úrovni molekulové, buněčné, příp. orgánové. 
- Testování účinků bude realizováno pomocí in vitro testů, biosenzorů aj. 
- Výzkumné aktivity v oblasti nanotoxikologie budou prováděny ve spolupráci s Katedrou biologie a ekologie Ostravské univerzity, Zdravotním ústavem Ostrava a Ústavem patologie Fakultní nemocnice Ostrava. 

3) Testování biodegradace stavebních materiálů modifikovaných vyvíjenými nanokompozity na bázi TiO2 apod. (návaznost na činnost oddělení technologie a struktury nanomateriálů).

Přístrojové vybavení laboratoře pro biosyntézu:

Kultivátory bakterií, termostaty, sterilizátory a třepačky. 
Analytická a diagnostická technika ústavu CNT k dispozici pro charakterizaci nanočástic.